Przy wyrównanym poziomie gry i dobrym przygotowaniu motorycznym często przygotowanie psychiczne jest czynnikiem decydującym w zawodach i turniejach piłkarskich. Gra w piłkę nożną stawia wysokie wymagania zawodnikom nie tylko pod względem przygotowania motorycznego i umiejętności techniczno – taktycznych, ale również takich procesów psychicznych, jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie taktyczne i wyobraźnia. Dynamiczna gra na skróconym polu z twardo walczącym przeciwnikiem i żywo reagującymi kibicami wpływa na powstawanie silnych i różnorodnych emocji u zawodników. Komercjalizacja, zachowanie widzów i dążenie za wszelką ceną do osiągnięcia dobrych wyników powodują u zawodników duży stres. Dlatego ważną sprawą jest umiejętność panowania nad tymi emocjami. Przygotowanie psychiczne zawodników do gry, to przede wszystkim wykształcenie w nich mobilizacji i wzmocnienie wiary w umiejętności swoje i swojej drużyny. W piłce nożnej optymizm jest równie ważnym czynnikiem sukcesu jak zdolności i motywacja. Wskutek złego nastawienia do walki powstaje u zawodników zbytnia nerwowość.