Piłka nożna jest niewątpliwie jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Przyczyny tej popularności mogą być różne. Przede wszystkim obserwujemy z jaką fascynacją miliony kibiców oglądają elastyczną kulę, która toczy się po zielonym boisku, w różnych, trudnych do przewidzenia ewolucjach, których końcowym dążeniem jest zdobycie bramki. Popularność tej dyscypliny sportowej wynika także z faktu, że jest to twarda gra zespołowa, w której bierze udział równocześnie duża ilość zawodników. Prezentują oni nie tylko temperament sportowy, ale także chęć sportowej rywalizacji, szlachetnej i zespołowej walki. Jej głównymi walorami są nie tylko siła fizyczna, pragnienie pokonania przeciwnika, ale doskonała zespołowa technika, kondycja, koleżeństwo w duchu walki sportowej i sprawność myślowa, jaką musi wykazać się cały zespół. Uwzględniając, że to widowisko odbywa się na stadionie, w obecności kibiców, którzy reagują na każda zmianę układu na boisku, co oddziałuje na stan pobudzenia zawodników, dostrzec można jak wiele czynników wpływa na powodzenie drużyny podczas gry.