Każde państwo ma swoje unikalne podejście od kwestii finansowani systemu opieki zdrowotnej. W krajach jak Polska czy innych państwach byłego ZSRR, także ze względów praktycznych i społecznych, konieczne było utrzymanie powszechnej opieki medycznej. Dodatkowo to państwo bierze na siebie praktycznie wszystkie ciężary związane ze świadczeniem tej podstawowej opieki medycznej – zarówno organizację i finansowanie szpitali, uniwersytetów medycznych, jak i przygotowywanie odpowiedniej infrastruktury ratowniczej. Do takiej podstawowej opieki w Polsce prawo z drobnymi wykluczeniami mają praktycznie wszyscy i nie muszą dodatkowo za nią płacić – inną kwestią pozostaje naturalnie jakość tej opieki w zestawieniu z innymi państwami, gdzie za opiekę medyczną się płaci. Nie brakuje bowiem na całym świecie modeli znanych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie podstawowa opieka medyczna ogranicza się tylko do uratowania życia, po ratownictwie natomiast zaczyna się sprawdzenie wypłacalności pacjenta i otrzyma on tylko i wyłącznie taką pomoc, na jaką stać go finansowo.